צוק בית ינאי_.jpeg

ים, שמים

ומדורה של ערב...

באמת שלא צריך משהו מעבר